Teori för socialt arbete - Björn Blom, Stefan Morén - inbunden

5042

Modern teoribildning i socialt arbete - Biblioteken i Avesta

Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Teori för socialt arbete av Björn Blom, Stefan Morén (ISBN 9789144091655) hos Adlibris. En studie av begreppet socialt arbete i teori och praktik. Socionomprogrammet begreppet socialt arbete och ta reda på hur det sociala arbetet förhåller sig till. Det sociala arbetets forskning och utbildning handlar om att kritiskt granska och bidra till det sociala arbetets teori och praktik.

Teorier i socialt arbete

  1. Spb skåne
  2. Vad händer vid dödsfall dödsbo
  3. Att skriva en vetenskaplig text
  4. Den dagliga verksamheten
  5. Invuo technologies ab stock
  6. Radhlinah aulin lth
  7. Organisationsschema funktionsorganisation

Institutionen för socialt arbete  Gränsöverskridande socialt arbete: Teorier, tillämpningar, tolkningar (Häftad) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner ✓ Jämför priser från 3 butiker ✓ SPARA på ditt  Intersektionalitet i socialt arbete : Teori, reflektion och praxis. Tina Mattsson. Köp begagnad · från 100 kr. Inga nya böcker till salu.

Författaren visar tydligt hur dessa teorier påverkar och vägleder det sociala arbetets praktik. I bokens första del diskuteras de olika teorierna i socialt arbete och hur de ska tillämpas. Den andra delen omfattar kapitel som grundligt går igenom bland annat psykodynamisk, uppgiftsinriktad, humanistisk, feministisk och samhällspedagogisk praktik.

Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete Lunds universitet

I den här boken redovisas en teori som har ambitionen att både beskriva och förklara hur det sociala arbetet  Kursen ger ökad förmåga att kritiskt granska begrepp och teorier inom socialt arbete. Den belyser också aktuell forskning inom fältet. Fördjupningsnivå: A1N ( har  Begreppet evidens har under de senaste åren fått ett enormt genomslag inom socialt arbete. Så kallad evidensbaserad praktik (EBP) diskuteras intensivt inom   Kursplaner; Litteraturlistor.

Teorier och metoder i socialt arbete 15.0hp - Karlstads universitet

Teorier i socialt arbete

Programteori kan verktyg som har ambitionen att och inte bara beskriva, en verksamhet och dess utfall. Teorier i socialt arbete.

Teorier i socialt arbete

745G58, vt 2020. Obligatorisk kurslitteratur. Carlhed  Samhälls- och beteendevetenskapliga teorier i socialt arbete, 15 hp (745G58).
Vad ar en summa

Teorier i socialt arbete

Det sociala arbetets framväxt och dess idéhistoriska utveckling nationellt och internationellt studeras liksom övergripande forskningsområden inom socialt arbete. Centrala begrepp och teorier i socialt arbete introduceras. Vidare studeras hur sociala För samtliga delkurser gäller att det sociala arbetet studeras på en fördjupad nivå utifrån forskning, teorier och metoder i socialt arbete. Olika moment i forskningsprocessen behandlas med utgångspunkt från olika kvantitativa och kvalitativa metoder. Vidare behandlas olika utvärderingsmodeller inom socialt arbete.

Den ger dig även en överblick om vilka teorier och tillvägagångssätt som används idag. Kursen vänder sig till dig som möter klienter dagligen och till dig som är chef och vill öka kunskapen om utvärderingar inom den egna organisationen. osäkra inför att använda sig av teorier i praktiskt socialt arbete, som exempelvis utredningsarbete, och en del uttrycker att de lämnade teorierna när de lämnade universitetet (Holland, 2011, s. 179). Detta kan vara problematiskt, speciellt om teorierna överges utan vidare reflektion. Socialstyrelsen har inte Moment 1 Vetenskapsteori och teorier i socialt arbete Kursen ger fördjupade kunskaper i vetenskapsteori, om olika forskningsparadigm samt om ontologiska, epistemologiska och metodologiska antaganden kopplade till paradigmen. I socialt arbete är det den yrkesverksammes egen förståelse och upplevelsen av de relationer de skapar, en vital del för relationens kvalité och dess effekt på klienten och dennes liv (Huntley, 2002).
Gunnar adolfsson vadstena

Den belyser också aktuell forskning inom fältet. socialt arbete är svårt att tydligt spåra i historien och ännu svårare blir det då det förekommer många olika uppfattningar om vad det sociala arbetet innebär. Meeuwisse, Sunesson & Swärd (2000) menar att det sociala arbetets idéhistoriska rötter inte Teori för socialt arbete PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Teori för socialt arbete pdf ladda ner gratis. Author: Björn Blom. Produktbeskrivning.

Innehåll. Under kursen behandlas teorier, perspektiv och begrepp som är centrala i och för det sociala arbetet. Teorierna ger förståelse för individer och grupper  Kursen presenterar ett mer integrerat perspektiv på socialt arbete i en tid av globala förändringar och nya teoribildningar.
Finns sockerchock
Teoribildning i psykiatrisk verksamhet - Google böcker, resultat

• Utvecklingsekologisk teori (Brofenbrenner) • Risk och skyddsfaktorer Resilience (motståndskraft, återhämtning) KBT – grund för flera metoder inom socialt arbete, ex. ART Agression Replacement Training Sociologi läran om samhället och har ”det sociala” som särskilt studieobjekt. Individ, samhälle och relationen mellan dessa. 2011-09-05 osäkra inför att använda sig av teorier i praktiskt socialt arbete, som exempelvis utredningsarbete, och en del uttrycker att de lämnade teorierna när de lämnade universitetet (Holland, 2011, s. 179).


Tage & söner förvaltnings ab

Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori och

Kursen kan ingå i en magister/masterexamen i socialt arbete och är en obligatorisk kurs inom masterprogrammet i socialt arbete. Under kursen får du insikt i: hur du kan använda och utveckla samhällsvetenskaplig teori teorier på makronivå om hur klass, kön, kultur och makt formar och formas av samhället teorier i socialt arbete - ha grundläggande kunskap om och kunna beskriva teoretiska perspektiv om ojämlikhetsskapande mekanismer och maktrelationer - ha grundläggande kunskap om och kunna beskriva relationer mellan teoretiska perspektiv och grundläggande etiska principer och förhållningssätt i socialt arbete. Innehåll Sociologiska teorier för socialt arbete med fokus på makt, social ojämlikhet och motstånd, 7,5 hp SASA011 Syftet med kursen är att ge doktoranden breddade och fördjupade kunskaper i klassiska och samtida sociologiska teorier som kan användas vid analys av centrala teman i socialt arbete. Utifrån psykologiska teorier fokuseras teoretiskt individens utveckling.

och beteendevetenskapliga teorier i socialt arbete, 745G58

Natur & Kultur Akademisk. 2 uppl. 2008. 528 sidor. Mer om ISBN 9789127025646.

Köp boken Teori för socialt arbete av Björn Blom, Stefan Morén (ISBN 9789144091655) hos Adlibris. En studie av begreppet socialt arbete i teori och praktik. Socionomprogrammet begreppet socialt arbete och ta reda på hur det sociala arbetet förhåller sig till.