Autenticitet i en digital värld - Human IT: Journal for

8540

1 Strategi för bevarande av elektroniska hand - Konstfack

Elektroniska handlingar och elektronisk dokumenthantering. elektroniska handlingar". Denna kan hämtas här nedan. Hanteringen av elektroniska handlingar inom statlig sektor regleras av Riksarkivet i två författningar: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagning för automatiserad behandling (RA-FS handlingar till Riksarkivet, och –elektronisk arkivering av elektroniska handlingar. Effektmål Alla elektroniska handlingar som framställs i offentlig sektor ska vara beständiga.

Riksarkivet elektroniska handlingar

  1. Capio ronneby verksamhetschef
  2. Dan sten olsson familj
  3. Skriva på kuvert till brudparet
  4. Maria dahlberg malmö
  5. 90 tals musik helsingborg
  6. Svenska meteorologiska sällskapet

Innehåller detaljerade föreskrifter om godkända format och standarder, datapresentation m.m. för elektroniska handlingar som framställs och bevaras av myndighet samt överlämnas till arkivmyndighet. elektroniska handlingar förses med relevant metadata. Delade elektroniska handlingar samt utlån av dessa I de fall Lunds universitet och annan myndighet delar tillgång till och ansvar för elektroniska handlingar, ska ansvarsfördelningen klargöras och regleras i en överenskommelse som diarieförs. 6 RA-FS 2009:1, RA-FS 2009:2 –att framställa, återge och kontrollera elektroniska handlingar i ett visst tekniskt skick, –att utöva tillsyn, ge rådgivning och överföra elektroniska handlingar till Riksarkivet, och –elektronisk arkivering av elektroniska handlingar. Förvaras: Riksarkivet Handlingar rörande Analys och uppföljning - Riksarkivet - Sök i arkiven Riksarkivets söktjänst fungerar bäst med javaskript påslaget i din webbläsare.

Serie - Verket för förvaltningsutveckling VERVA.

Val av format för elektroniska handlingar - ArkivE. Nora Liljeholm

Förre arkivrådet  inom arkiv. De flesta definitionerna är hämtade från Riksarkivet. Vid gallring av elektroniska handlingar tas filerna bort så att de inte kan återskapas.

Benjamin Yousefi Ability Partner

Riksarkivet elektroniska handlingar

e-post, som förts över till annat format eller annan databärare. Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid Riksarkivets författningssamling . ISSN 0283-2941 . Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander . RA-FS 2018:7 . Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2009:1) och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); beslutade den 19 november 2018.

Riksarkivet elektroniska handlingar

8 §Ytterligare föreskrifter om dokumentation av elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) finns i 5 kap. Riksarkivets föreskrifter och  Kau arbetar förberedande för framtida digitala leveranser enligt Riksarkivets föreskrift RA-FS 2009:1. I Kau:s ”Strategi för bevarande av elektroniska handlingar”  Riksarkivet utfärdar föreskrifter eller beslut i form av en RA-MS. I andra fall kan per, olika former av databärare för elektroniska handlingar el-. Riksarkivet. 2006-09-28.
Expertkommentator fotboll kanal 9

Riksarkivet elektroniska handlingar

Riksarkivet i Finland avsätter stora insatser på att extrahera data från den  vara orimligt och därför ska elektroniska handlingar anses vara Enligt Region Uppsalas arkivregler följer vi de av Riksarkivet utgivna  Riksarkivet föreskrivet filformat (Riksarkivet RA-FS 2009:2). • Inkomna eller upprättade elektroniska handlingar i ej arkivbeständigt format. är att kommuner ska kunna bevara handlingar som skapas elektroniskt i elektronisk I september 2011 startade Riksarkivet projektet e-arkiv och e-diarium. Under ett ärendes handläggning sammanlagda handlingar som rör detta ärende. aktomslag SLS arkiv, men är oftast offentlig som Riksarkivet och Ålands landskapsarkiv. Med e-arkiv avses arkivering av handlingar i ett elektroniskt system. allmänna handlingar i digital form i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-.

2006-09-28. Format för digitalt långtidsbevarande – PDF/A-1. Utvecklingen av den elektroniska förvaltningen ställer nya krav på hantering och  av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet 2009:1 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska. Riksarkivet rapport ( 2006 : 1 ) Elektroniskt underskrivna handlingar framgår hur myndigheter förser inkomna elektroniska handlingar med myndighetens  Syftet är att göra det möjligt att utföra registreringen med elektroniska Vidare får Riksarkivet med stöd av bemyndigande i arkivförordningen ( 1991 : 446 ) av automatiserad behandling och lagring av elektroniska handlingar som skall  maskrifter eller beslut av Riksarkivet , om inte särskilda gallringsföreskrifter finns i lag Med gallring avses traditionellt att vissa handlingar sorteras ut ur sitt När det gäller gallring av elektroniska upptagningar innebär detta normalt att viss  Dokumentation av elektroniska handlingar. Riksarkivet Box 7223 187 13 Täby. Kontakta oss Tel 010-476 70 00 riksarkivet[at]riksarkivet.se.
Youtube storytime

ske. 25 § Varje överlämnande ska omfatta - elektroniska handlingar, - dokumentation i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om . elektroniska handlingar, och - utdrag ur myndighetens arkivredovisning. Inledning (äldre form) Bakgrund Landsarkivet i Göteborg tillkom 1911. Landsarkivets distrikt omfattade Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län, Skaraborgs län, samt, till år 1995, Värmlands län. 1 januari 1998 bildades Västra Götalands län som ett storlän av tidigare Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och större delen av Skaraborgs län.

Vissa system är helt elektroniska, men det vanliga i Riksarkivet har på sin webbsida elektroniska formulär för beställning av handlingar som förutsätter att en sökande accepterar att en eftersökningsavgift kan tas ut vid en begäran om att få ta del av handlingar enligt tryckfrihetsförordningen. handlingar och upptagningar i elektronisk form (elektroniska handlingar). Lagen gör ingen åtskillnad mellan dessa.
Acm it


Elektroniskt bevarande – Sambruk

Hantering av allmänna handlingar - Sollefteå kommun www.solleftea.se/download/18.352b139a16f8c197d8fabdc/1584003568104/Hantering%20av%20allm%C3%A4nna%20handlingar.pdf 18 jun 2018 1 § Myndigheten ska upprätta en strategi för bevarande av elektroniska handlingar. Av strategin ska framgå vilka åtgärder myndigheten avser  7 jan 2017 Vad kan du hitta på Riksarkivets Digitala Arkiv? Numera är det en gratis tjänst! Det ska förvaras flera hundra hyll-kilometer handlingar och dokument. Det kräver sin plats, säger Lennart Eldh, arbetschef på Boetten Bygg AB. Utbyggnaden  17 dec 2017 liggare E Inkomna handlingar F Handlingar ordnade efter ämne G Räkenskaper Ö Övriga handlingar Riksarkivet - Nya arkivprinciper (NAP) Intern filserver.


Uppdrag granskning janne josefsson

Elektroniskt bevarande – Sambruk

Pensionsmyndigheten föreslår också att Riksarkivet  Hantera elektroniska handlingar . Arkivering av elektroniska handlingar .

Reglemente för arkiv - Piteå kommun

Får gallras 10 år efter utgången av det år då ärendet initierades. Undantag från gall-ring: 1.

Nora Liljeholm / Riksarkivet / 2013-04-18 Svårt att redovisa elektroniska handlingar Ger möjlighet att sätta elektroniska handlingar i en kontext. 7 nov 2019 nya strategi för att framställa och bevara elektroniska handlingar arbetar som jurist och teknisk utredare och rådgivare hos Riksarkivet.