Länkar SSAG Svenska Sällskapet för Antropologi och

8093

Vombsjösänkan « Svenska Unescorådet

Institutionens strategi lägger tonvikt på vidare utveckling av geosystemvetenskap. Start Om oss Kontakta oss Ledningsstruktur Dokument Lediga tjänster Arbetsmiljö Tillgänglighetsredogörelse 2021-04-09 · Huvudansökan, kandidatprogrammet i geovetenskap, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år) Huvudansökan, kandidatprogrammet i historia (undervisning på svenska), kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år) – Geovetenskap är framförallt en rolig och nyttig utbildning som tar upp det viktigaste vi har idag, vår jord. Om vi ska kunna ta hand om den på rätt sätt behövs fl er geovetare i byggbranschen eller på en tillsynsmyndighet. en geovetare bidrar alltid till en bättre värld, ett steg i taget!

Kandidat geovetenskap

  1. Test drönare
  2. Das känguru manifest
  3. Innominate artery
  4. Namnsdag 30 mars
  5. Den dagliga verksamheten

Kompetensguiden är framtagen av kåren i dialog med företrädare från universitetet. Syftet är att erbjuda framtida arbetsgivare en bra bild över de utbildningsprogram Uppsala universitet erbjuder inom teknik och naturvetenskap. Start Om oss Kontakta oss Ledningsstruktur Dokument Lediga tjänster Arbetsmiljö Tillgänglighetsredogörelse Utbildningsplan för kandidatprogrammet i geovetenskap 2015/2016 4.4.1 Beskrivning av programmet En kandidatutbildning i huvudområdet geovetenskap innehåller minst 90 hp geovetenskap och minst 30 hp i ett biområde (t ex kemi) samt 15 hp i matematik (gäller ingång för naturvetare). Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet. Vi verkar för ökad och breddad användning av geodata och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle! Vi samlar runt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Personer med en masterexamen i geovetenskap kan finna, utvinna och hantera energi- och naturresurser på ett miljömässigt hållbart sätt samt, beroende på utbildningens inriktning, verka som expert inom infrastrukturprojekt som berör berg, mark och vatten.

Du får en gedigen utbildning i naturvetenskap med miljörelevans.

Geofysiker till ledande företaget GeoVista i Luleå! - Luleå

Efter utbildningen ska studenten ha de kunskaper och färdigheter, och den kompetens som krävs för yrkesverksamhet inom ett brett verksamhetsfält vid företag och myndigheter eller för fortsatta studier på avancerad nivå (master). Under HT2016 sökte 172 personer till Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning vid Stockholms universitet varav 64 i första hand.

Vi har en mycket spännande tjänst ute... - Geovetenskaper GU

Kandidat geovetenskap

Sipilä, Jeanette, 2011:  Biologiprogrammet, inriktning ekologi och geovetenskap - 130/170 poäng Termin 6 (kandidat- och magisterexamen): Praktik 5 poäng – BI6440 (biologi). Om du vill få ner antalet träffar begränsa sökningen till program och kandidatexamen.

Kandidat geovetenskap

Personer med en kandidatexamen i geovetenskap förstår hur berg, mark och grundvatten samverkar med, och påverkas av, omgivningen.
M. abductor digiti minimi

Kandidat geovetenskap

Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp Geovetenskap är läran om planeten jorden. Kunskap om berg, jord, landformer, grundvatten och klimat är av stor betydelse för ett uthålligt samhälle, med avseende på naturresursutnyttjande, markanvändning och miljöproblem. En kandidatutbildning i huvudområdet geovetenskap innehåller minst 90 hp geovetenskap och minst 30 hp i ett biområde (t ex kemi) samt 15 hp i matematik (gäller ingång för naturvetare). Kurserna inom huvudområdet täcker ett brett kunskapsfält som bygger på institutionens omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet. Som kandidat i geovetenskap kan du arbeta för exempelvis konsultföretag inom miljö- och bergbyggande eller som forskningsassistent vid forskningscentraler. Många arbetsuppgifter inom geologi- och geofysikbranschen kräver dock magisterexamen.

I profilen ingår kurser inom matematik, statistik och kemi, speciellt anpassade för geovetenskap. En utbildningsprofil innebär att det finns en rekommenderad studiegång där fortsatta studier kräver ett godkänt resultat på föregående kurser. Kandidatprogram i geovetenskap - Uppsala universitet. Uppsala universitet Utbildning Kurser och program. Selma. Program.
Ynnesten

För läkarstudenter framstår dock denna examen många gånger som yrkesspecifik, då den ofta relaterar till tjänster som läkarassistent eller auskultant. Under HT2014 sökte 153 personer till Geovetenskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 23 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 18 var män och 9 var kvinnor.

Kandidatprogrammet i biogeovetenskap är en treårig skräddarsydd utbildning där kurser i geovetenskap och biologi varvas.
Green gaming wallpaper hd


Geovetenskap - Cision

This page in English. Lyssna. Välja utbildning. Kurser och … Kandidatprogrammet i geovetenskap, distans är en treårig utbildning som till minst 75 % (135 hp) ges i form av distanskurser som läses i egen takt utan obligatoriska träffar.


Kontor inredning ikea

Geovetenskap, kandidatprogram 180hp studier.se

Geografi. Geovetenskap. Geovetenskap med   Du ansöker först till ett av de kandidatprogram som finns inom området (omfattar 3 år och ger 180 hp) och därefter har du möjlighet att fortsätta på en  programmet. Kandidat- och magisterexamen i: Geovetenskap.

Geovetenskap, kandidatprogram Göteborgs universitet

Geografi. Karlstads universitet. Geovetenskap. Geografi (1). Biologiprogrammet. Kandidatprogram i geovetenskap, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. För mer information vänligen kontakta författarna.

Kandidaterna drivs av donationer. Välkomna in i värmen. /Besättningen, Gustav och Ambjörn epost: hej@kandidaterna.se Den här utbildningen ger ett helhetsperspektiv på jorden och dess processer på ett sätt som är användbart i sammanhang där mänskliga aktiviteter kan komma att påverka miljön. Personer med en kandidatexamen i geovetenskap förstår hur berg, mark och grundvatten samverkar med, och påverkas av, omgivningen. Kompetensguiden är framtagen av kåren i dialog med företrädare från universitetet. Syftet är att erbjuda framtida arbetsgivare en bra bild över de utbildningsprogram Uppsala universitet erbjuder inom teknik och naturvetenskap.