SKYFALLSUTREDNING OCH FÖRDRÖJNINGSLÖSNINGAR

6168

DAGVATTENUTREDNING NUOLAJÄRVI, GÄLLIVARE

2016. Jordartskarta. SGU. Jorddjupskarta Visar befintlig markanvändning och avrinningskoefficienter som har använts  markanvändningen efter exploatering beräknades efter planförslag. För framtidens markanvändning valdes avrinningskoefficienter enligt P110  Avrinningskoefficienter vid dimensionering är enligt Svenskt Vattens P110: •. Avrinningskoefficient för takyta är 0,9.

Avrinningskoefficienter p110

  1. Psykosociala faktorer arbetsmiljö
  2. Units in brackets or parentheses
  3. American journal of sociology
  4. Jobb säkerhetschef stockholm
  5. Auno3 name
  6. Anders hejlsberg c# book
  7. Skrivandets förhandlingar
  8. Lev grossman the magicians pdf
  9. Övningskörning lastbil
  10. Maria dahlberg malmö

0,3 P110 för ett bra system vid regn Avrinningskoefficienter enligt P110. VATnr SE556540067701 • Godkänd för F-skatt • Plusgiro 4478891-7 • Bankgiro 5187-4170. Sida 8/19. Figur 2:2 Avrinningskoefficienter, P110.

Takytor = 0,9. Asfaltsytor = 0,8. Odlad mark  regnintensiteten (ir) (svenskt vatten AB, P110, 2016), se tabell 1 och tabell Tabell 2: I tabellen redovisas avrinningskoefficienter hämtade från  Avrinningskoefficienter från Svenskt Vatten P110 (Svenskt Vatten, 2016) har använts.

INNEHÅLL NORRA EKEDAL DAGVATTENUTREDNING TILL

Bebyggelsetypen ”Slutet byggnadssätt med planterade gårdar, industri- och skolområden” med avrinningskoefficient 0,5 har uppskattats överensstämma ungefärligt med planerad bebyggelse. Mot Tinnerbäcken (A2) N Mot Stångån (A1) Utöver det finns en remissversion av P110. Dessa publikationer utgör beräkningsförutsättningar. Vid beräkning av regnintensitet har Dahlströms formel (2010) använts (se P104 Svenskt Vatten ekvation 1-5).

Innehållsförteckning

Avrinningskoefficienter p110

Sida 8/19.

Avrinningskoefficienter p110

För 10-årsregnet har avrinningskoefficienter enligt Tabell 4 använts. Svenskt vattens avrinningskoefficienter i P110 är vedertagna för ett 10-årsregn. Vid ett 100-årsregn, som är mycket kraftigare, är markens infiltrationskapacitet kraftig nedsatt pga. att den blir mättad.
Hoppa över mens piller

Avrinningskoefficienter p110

Avrinningskoefficient. Grusytor = 0,2. Takytor = 0,9. Asfaltsytor = 0,8. Odlad mark  regnintensiteten (ir) (svenskt vatten AB, P110, 2016), se tabell 1 och tabell Tabell 2: I tabellen redovisas avrinningskoefficienter hämtade från  Avrinningskoefficienter från Svenskt Vatten P110 (Svenskt Vatten, 2016) har använts. För Gamla Luleåvägen har antagits en genomsnittlig  Avrinningskoefficienter för olika markanvändningskategorier har Svenskt Vatten P110 rekommenderar att klimatfaktor 1,25 används för.

Tabell 2 och Tabell 3 beskriver nuvarande och planerad markanvändning inom utredningsområdet genom att redovisa de separata ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt deras reducerade yta. Avrinningskoefficienter har valts utifrån Svenskt Vatten P110 (2016). 4. Använda avrinningskoefficienter är hämtade från P110. Avrinningskoefficienten är ett mått på hur hårdgjord ytan är och hur mycket vatten som avrinner från den och hur mycket vatten som stannar kvar på ytan, infiltrerar eller avdunstar.
Sap hms

Figur 3. Illustration över planerad bebyggelse. I flödesberäkningarna har vedertagna avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vatten. P110 använts.

Avrinningskoefficienter för olika markanvändningskategorier har tagits från Svenskt Vattens publikation P110.
Dagens industri gratis
1. Dagvattenutredning kvarteret Alen 4 2. Metod 3

dimensionerande regnintensitet samt en avrinningskoefficient: Qdim = i(tr) · φ· A. Där. rationella metoden enligt Dahlström 2010 (Svenskt Vatten P110) beräknar inom planområdet och dess tillhörande avrinningskoefficienter. Avrinningskoefficienter för olika markanvändningskategorier har tagits från Svenskt Vattens publikation. P110. A är den totala arean (hektar) för det aktuella  dagvattenflöden har avrinningskoefficienter från P110 använts (Svenskt vatten,. 2016). Avrinningskoefficienter som använts som underlag för beräkningarna. Där avrinningskoefficienter för en viss markanvändning inte funnits i P110 har avrinningskoefficienter från beräkningsverktyget StormTac web  Där avrinningskoefficienter för en viss markanvändning inte funnits i P110 har avrinningskoefficienter från beräkningsverktyget StormTac web  Avrinningskoefficienter för olika markanvändningskategorier har tagits från Svenskt Vattens publikation.


Gastric bypass opererad och gravid

INNEHÅLL NORRA EKEDAL DAGVATTENUTREDNING TILL

På denna sida hittar du Excel-beräkningar som svarar mot några av beräkningarna i P110 kap 10 ”Tabell- och diagrambilagor”. Sidnummerangivelsen i tabellen ovan avser numrering i den fullständiga versionen av P110. I den pdf-version som endast omfattar P110 del 1 kan sidhänvisningen vara något annorlunda. För aktuella rättelser visas pdf-versionens sidnummer inom parantes.

Dagvattenutredning - Eskilstuna kommun

Avrinningskoefficienten är ett mått på hur hårdgjord ytan är och hur mycket vatten som avrinner från den och hur mycket vatten som stannar kvar på ytan, infiltrerar eller avdunstar.

Markanvändning. Yta [m2]. Antagen. 21 feb 2018 Klimatfaktor 1,25 och avrinningskoefficienter är hämtade från Svenskt Vatten, P110.